Дом здравља | Данас


Дом здравља функционише као јавна здравствена установа која је одговорна за организовање примарне здравствене заштите за подручје Општине Добој која има око 78 590 становника (процјена Републичког завода за статистику).
Пружање услуга: Садашња структура услуга обухвата дијагностику, лијечење, промоцију, превенцију, стручно образовање. По мјесту пружања: у здравственим објектима, кућним условима, локалној заједници. Основу чине услуге примарне здравствене здравствене заштите које се пружају путем тимова породичне медицине, затим услуге консултативно специјалистичких служби, лабораторијске, рендген и ултразвучне дијагностике, стоматолошке услуге, хигијенско-епидемиолошке, услуге из области ургентене медицине. Затим услуге из области менталног здравља и физикалне рехабилитације које се у складу са планом мреже здравствених установа пружају и за подручје Општине Петрово. Установа пружа и дио услуга из секундарног нивоа здравствене заштите. У Дому здравља на основу одлука Министарства здравља и социјалне заштите и Катедре породичне медицине Медицинског факултета из Бања Луке функционише Одјељење за специјализацију од 2001. године и Центар за додатну едукацију из породичне медицине од 2003. године у којима се одвијају програми специјализације и додатног усавршавања из породичне медицине, али и других области.
Инфраструктура: Дом здравља има два централна објекта у градском подручју у којем су смјештене све медицинске и друге пратеће службе установе и мрежу теренских амбуланти породичне медицине. Тренутно има двадесет двије амбуланте на терену од којих шеснаест ради, остале захтијевају реконструкцију и/или опремање.
Организациона структура: Садашња организација је да установа има 12 медицинских служби и правну и економску службу. Највећу службу чини Служба породичне медицине, од консултативно-специјалистичких служби функционишу педијатријска, гинеколошка, пнеумофтизиолошка, служба за заштиту здравља радника и спортиста, интернистичка амбуланта. Од дијагностичких функционишу службе за лабораторијску, рендген и ултразвучну дијагностику, стоматолошка служба, центри за ментално здравље и физикалну рехабилитацију, Служба хитне медицинске помоћи и хигијенско-епидемиолошка служба.