Вијести
Свјетски дан здравља - 7. април 2019.„Здравље је стање потпуног тјелесног, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести. Здравље је универзална вриједност и темељно људско право.“ (Свјетска здравствена организација)

Овогодишња одредница Свјетске здравствене организације, а поводом Свјетског дана здравља 7. априла је:
УНИВЕРЗАЛНА ПОКРИВЕНОСТ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ: ЉУДСКИ РЕСУРСИ У ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ, КАО ЈЕДАН ОД КЉУЧНИХ СЕГМЕНАТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СВАКЕ ЗЕМЉЕ, СА ПОСЕБНИМ ФОКУСОМ НА ЗНАЧАЈ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ.

Послије оснивања Свјетске здравствене организације 1948. године као агенције Уједињених нација, 1950. године је 7. април проглашен као Дан здравља. Од тада се тај дан обиљежава као Свјетски дан здравља у свим чланицама Уједињених нација и Свјетске здравствене организације. За тај дан се сваке године издваја неки здравствени проблем или неки организационо – програмски задатак који се ставља пред чланице Свјетске здравствене организације на рјешавање у циљу постизања бољег здравственог стања становништва или бољег здравственог система, а све у циљу напретка у том сегменту друштва у цјелини.

Универзална покривеност здравственом заштитом је дугорочни циљ Свјетске здравствене организације постављен са дужим периодом садржајних активности од 2015. до 2030. године, а сваке године се дефинишу појединачни задаци који одређују садржај за текућу годину.

Универзална покривеност здравственом заштитом за 2019. годину упућује на људске ресурсе у здравственом сектору, као један од кључних сегмената одрживог развоја сваке земље.

Шта је универзална здравствена покривеност?

Универзална здравствена покривеност значи да сви појединци и заједнице добију потребне здравствене услуге без финансијских потешкоћа. Универзална здравствена покривеност укључује пуни спектар важних, квалитетних здравствених услуга, од промоције здравља до превенције, лијечења, рехабилитације и палијативне његе.

Универзална здравствена покривеност омогућује свима приступ услугама које се баве најважнијим узроцима болести и смрти и осигурава да је квалитет тих услуга довољно добар да поболјша здравље људи који их користе.

Многе земље већ напредују према универзалној здравственој покривености, а остварење универзалне здравствене покривености захтијева јачање здравствених система кроз снажење здравственог финансирања, покривеност здравственом заштитом, јачање доступности и квалитета здравствених услуга.

Здравствени кадрови су најзначајнији ресурс у здравственом систему и са другим подсистемима треба да учине здравствени систем хармонизованим, како би могао успјешно извршавати своју улогу у друштву. Ресурси као што су простор, опрема и финансијска подршка су значајни, али не и пресудни у функционисању здравственог система. Здравствени кадрови су стварни носиоци посла и њима увијек треба дати приоритет у функционисању здравственог система, са посебним освртом на њихову квалитетну обученост, преданост раду и посвећеност, за што треба да буду и одговарајуће награђени.

Овогодишњи задатак у склопу универзалне здравствене покривености односи се на људске ресурсе у здравству као кључни сегмент одрживог развоја сваке земље. За постизање овог циља потребно је извршити подробну анализу кадрова у здравству на свим нивоима, извршити поређење са стандардима Европске уније, посебну анализу здравственог и нездравственог кадра у здравственим установама и пратити миграцију кадрова која је врло интезивна у нашој земљи. Потребно је анализирати специјалистичко усавршавање здравствених радника и подесити планско – програмске документе у сврху попуне неопходним кадровима, прије свега у примарној и превентивној здравственој заштити са посебним освртом на породичну медицину и породичну здравствену заштиту. То захтијева и измјену програма специјализација и осврт на установе које се баве едукацијом и специјализацијом здравствених радника. То свакако не искључује и ревидирање програма школовања и студија здравствених кадрова свих нивоа.

Улагања у радну снагу на нивоу примарне здравствене заштите су најпотребнија и најекономичнија средства уз побољшање једнакости у приступу основним здравственим услугама.

Свака земља чланица Свјетске здравствене организације, међу којима и наша, је дужна према документима које издаје ова организација, слиједити упуте и налоге у вези с тим, са обавезом годишњег праћења и евалуирања као и извјештавања Свјетској здравственој организацији, односно Уреду за Европу у Женеви.

Све активности у вези с тим треба да координирају Министарства здравља или организације којима се тај посао повјери. Обавеза је и здравствених радних организација да се активно укључе у овај процес, што се односи и на нашу здравствену установу, односно Дом здравља Добој који сигурно има капацитете да у овоме активно учествује.

др Несиба Махмутовић, спец. породичне медицине

« Претходна
Сљедећа »