Службе | Центар за заштиту менталног здравља

Руководилац службе: Цоцић Хаџиибрахимовић др Дејана, специјалиста психијатар
E-mail: dejana.cocic@domzdravljadoboj.ba
Главни техничар: Милановић Дејан, виши медицински техничар
E-mail: dejan.milanovic@domzdravljadoboj.ba
Број за савјетовање: 066 119 088
Телефон: 053 490 327; 053 490 300;
Факс: 053 490 301;
E-mail: cmz@domzdravljadoboj.ba
Радно вријеме: сваки радни дан од 7.00 до 20.00 часова у двије смјене
Центар за ментално здравље званично почео са радом 26.08.1999. године
Визија Центра за ментално здравље -"Очување и унапређење менталног здравља у заједници".
Мисија Центра за ментално здравље - "Промоција менталног здравља у заједници, превенција менталних поремећаја, лијечење менталних поремећаја, рехабилитација и ресоцијализација".
Модел рада-Ментално здравље у заједници
Проблематика са којом се бавимо: хроничне душевне болести (психозе), неуротски поремећаји, поремећаји расположења, болести зависности (алкохолизам, наркоманија), менталним поремећајима дјеце и младих. Такође је значајан превентивни рад и са здравом популацијом.
Основни принципи рада:

Мултидисциплинарни тим чине: љекари специјалисти (психијатар, неуропсихијатри), психолози, дефектолози (логопеди, специјални педагог), социјални радник, медицинске сестре и техничари.
Услуге које пружа ЦМЗ:
Будуће активности у ЦМЗ

Начин контакта са ЦМЗ: официјелни са упутницом Вашег породичног љекара


  • 10 година рада Центра за заштиту менталног здрављаљ
  • Рад са младима
  • Индивидуални рад код психолога
  • Логопедски третман
  • Логопедски третман