Службе | Јединица за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга


Руководилац службе: Радослав Николић, спец. интерне медицине
E-mail: radoslav.nikolic@domzdravljadoboj.ba
Телефон: 053 490 300, 490 287, 490 288
Факс: 053 490 301
Радно вријеме: сваки радни дан од 7.00 до 15.00 часова
Пауза: од 9.30 до 10.00

Опис дјелатности
Јединица за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга ЈЗУ „Дом здравља“ Добој формирана је од стране руководства установе као организациона цјелина.
Јединица је одговорна да осигура примјену стандарда за сертификацију, да прати квалитет пружених услуга у цијелој установи и да иницира активности за његово унапређење. Запослени у Јединици за квалитет континуирано раде на унапређењу квалитета и сигурности пружања здравствених услуга, извјештавају о свом раду у којем дефинишу препоруке за унапређење.

Структура запослених

• примаријус специјалиста опште медицине;
• специјалиста интерне медицине;
• 4 медицинска техничара;
• 1 спремачица: