Службе | Служба породичне медицине
Руководилац службе: Јањетовић др Нада, специјалиста породичне медицине
E-mail: nada.janjetovic@domzdravljadoboj.ba
Руководилац службе - координатор за теренске амбуланте: Павловић др Загорка, специјалиста породичне медицине
E-mail:
zagorka.pavlovic@domzdravljadoboj.ba
Главна сестра: Тадић Дарја, дипломирани медицинар здравствене његе
E-mail:
darja.tadic@domzdravljadoboj.ba
Телефони: 053 490 313; 490 314; 490 315; 490 316; 490 317; 490 318; 490 319;
Факс породична: 053 490 301
Радно вријеме: У амбулантама у граду радним данима рад је организован у двије смјене:

I смјена 07.00- 13.30 рад са пацијентима
13.30 - 14.00 рад на администрацијским пословима
II смјена 13.00 - 13.30 рад на администрацијским пословима
13.30- 20.00 рад са пацијентима

суботом од 7.00 до 15.00

Теренске амбуланте раде само у првој смјени радним даном од 7.00 - 14.00, а амбуланте Осјечани, Подновље и Грабовица раде и суботом од 7.00 до 12.00, када је у амбуланти медицинска сестра/техничар.

Рад викендом и празником је организован по типу дежурства, раде 2 доктора и 3 медицинске сестре/техничара, примају се само хитна стања. Значи суботом се не пишу рецепти за хроничну терапију као ни упутнице за редовне, планиране контроле.

Пауза у првој смјени од 09.30 - 10.00
у другој смјени од 16.00 - 16.30

Реформом здравственог система Служба опште медицине је 2001. године трансформисана у Службу породичне медицине. Паралелно је рађена реконструкција простора, обнављање опреме и едукација особља.

Структура запослених:

Служба породичне медицине функционише кроз тимове породичне медицине. Тим чине 1 доктор и 1 до 2 медицинске сестре. У централној згради ради 15 тимова, а 8 тимова ради у теренским амбулантама.

Сваки доктор има своју ординацију. Рад је организован у двије смјене и то од 07.00- 14.00 и од 13.00- 20.00 часова. Смјене се мијењају седмично.

Теренске амбуланте раде само у првој смјени од 07.00- 14.00 часова. У складу са бројем регистрованих становника за сваку теренску амбуланту је одређен однос броја дана када ради комплетан тим и дана када ради само медицинска сестра/техничар. Тако у амбулантама Грабовица и Осјечани доктор и медицинске сестре/техничари раде сваки дан, а у осталим амбулантама доктор ради 2 до 4 дана у седмици, а осталим данима раде само медицинске сестре/техничари.

Рад тимова породичне медицине одвија се кроз:

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player