Службе | Служба за превентивну, дјечију и општу стоматологију са стоматолошким лабораторијем


Руководилац службе: Суботић др Горан, специјалиста стоматолошке протетике
E-mail: goran.subotic@domzdravljadoboj.ba
Главни техничар: Грабовац Мирослав, стоматолошки техничар
E-mail: miroslav.grabovac@domzdravljadoboj.ba
Телефон: 053 490 324
Факс: 053 490 301
Радно вријеме: У стоматолошким амбулантама у Дому здравља, рад је организован у двије смјене:

I смјена 07.15- 13.30 рад са пацијентима
13.30 - 15.00 рад на администрацијским пословима
II смјена 12.00 - 13.30 рад на администрацијским пословима
13.30- 19.45 рад са пацијентима

Смјене се мијењају недељно у Амбуланти превентивне и дјечије стоматологије, као и амбулантама опште стоматологије.
Амбуланта стоматолошке протетике ради понедјељком другу смјену, док осталим радним данима ради у првој смјени.
Амбуланта за ортопедију вилица - ортодонцију ради сваки радни дан у првој смјени, а трећу недјељу у мјесецу ради другу смјену.
Рад суботом организован је по типу дежурства у Дому здравља. Суботом је дежуран један доктор стоматологије, једна медицинска сестра/техничар и један зубни техничар у периоду од 07.00 до 15.00 а примају се само хитна стања.
Рад службе у периоду од 20.00-07.00 часова радним и нерадним данима (суботом послије 15.00, недјељом и празником) организован је само за хитна стања по типу приправности у згради Дома здравља. Сви хитни пацијенти се примају у рад исти дан, а остали уколико нема слободног мјеста у истом дану, заказују се према распореду у првој или у другој смјени.

Пауза: од 09.30 до 10.00; од 16.00 до 16.30
Структура запослених:

У служби ради 30 радника:

3 специјалиста превентивне и дјечије стоматологије;
• 1 специјалиста ортопедије вилица- ортодонт;
• 1 специјалиста оралне хирургије;
• 1 специјалиста стоматолошке протетике;
• 6 доктора стоматологије;
• 1 виши медицински техничар;
• 8 стоматолошких сестара/техничара;
• 4 медицинске сестре;
• 2 зубна техничара са едукацијом из ортодонције;
• 2 зубна техничара;
• 1 спремачица;

Опис дјелатности:

Служба се бави пружањем услуга из домена стоматолошке здравствене заштите:

• флуоризација зуба и тестирање денталног плака;
• превентивно пломбирање;
• профилакса каријеса фисура заливањем течним композитом;
• лијечење обољеле пулпе зуба са незавршеним растом коријена;
• фиксација луксираних зуба композитним сплинтом;
• индиректно/директно прекривање пулпе;
• указивање прве стоматолошке помоћи код хитних стања;
• одстрањивање полипа пуле и гингиве термо и електрокаутеризацијом;
• витална/мортална ампутација пулпе;
• витална/мортална екстирпација пулпе са пуњењем канала;
• лијечење гангрене зуба;
• композитни испуни на 1-2-3 површине зуба;
• уклањање зубног каменца/конкремената ручним инструментима и ултразвуком;
• уклањање меких наслага;
• лијечење гингивитиса и стоматитиса;
• надоградња зуба кориштењем микроретенције/фибергласа;
• рад у површинској и инјекционој локалној и спроводној анестезији;
• екстракција млијечних и сталних зуба;
• постекстракциона хемостаза;
• дијагностика оклузалних поремећаја;
• уклањање оклузалних поремећаја селективним брушењем;
• израда активног покретног ортодонтског апарата без завртња;
• функционални ортодонтски апарат-моноблок;
• репаратуре-поправке ортодонтског апарата;
• фиксни ортодонтски апарат на једном и оба лука;
• хируршка екстракција зуба;
• заустављање крварења хируршким путем,
• пластика ороантралне комуникације;
• уклањање хипертрофичне мукозе;
• дјелимично продубљивање вестибулума;
• алвеолотомија;
• ресекција коријена зуба са ширењем и пуњењем канала;
• хируршка терапија зуба у ницању;
• реплантација зуба;
• нивелација алвеоларног гребена;
• хируршко вађење импактираних и полуимпактираних и прекобројних зуба;
• операције епулиса и мањих тумора;
• израда акрилатних круница;
• израда тоталних акрилатних протеза
• израда парцијалних акрилатних протеза
• комерцијалне стоматолошке услуге;