HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Rukovodilac službe: Ćeklić Stevanović dr Ana, specijalista epidemiologije, supspecijalista epidemiologije hroničnih nezaraznih bolesti

E-mail: ana.ceklicstevanovic@domzdravljadoboj.ba

Glavni tehničar: Davor Maksimović, viši sanitarni tehničar
E-mail: davor.maksimovic@domzdravljadoboj.ba

Telefon: 053 490 326
Faks: 053 490 301
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7.00 do 15.00 časova
Pauza: od 9.30 do 10.00

Higijensko – epidemiološka služba Doma zdravlja provodi mjere za unapređenje zdravlja i sprečavanja oboljenja, sa sljedećim uslugama koje pruža:

  • Dezinfekcija
  • Dezinsekcija
  • Deratizacija
  • Sanitarni pregledi
  • Imunizacija
  • Imunizacija

Imunizacija je postupak koji ima za cilj poboljšanje imuniteta (otpornosti) protiv određenih oboljenja.
Kalendar vakcinacije 0-11 mjeseci

vakcina1. vakcina2. vakcina3. vakcina
Tuberkulozepo rođenju
Zarazne žutice Bpo rođenju1. mjesec6. mjesec
Difterije, tetanusa i velikog kašlja2. mjesec4. mjesec6. mjesec
Dječije paralize2. mjesec4. mjesec6. mjesec
Haemofilus influence tip b2. mjesec4. mjesec

Kalendar vakcinacije 1-6 godina

vakcina1. vakcina2. vakcina3. vakcina
Diječije paralize18. mjesec (1. revakcina)6. godina (2. revakcina)
Haemofilius influence tip b 18.mjesec
Difterije, tetanusa i velikog kašlja18. mjesec (1. revakcina)
Difterije i tetanusa6. godina (2. revakcina)
Morbila, rubeole i zaušnjaka12. mjesec6. godina (1.revakcina)

Kalendar vakcinacije 7-18 godina

vakcina2. revakcina3. revakcina4. revakcina
Zarazne žutice B 
Dječije paralize 14. godina
Difterije i tetanusa14. godina
Rubeole/djevojčice

DEZINFEKCIJA

Pojam dezinfekcija označava postupke koji smanjuju broj patogenih mirkoorganizama na predmetima, površinama, u tečnostima i vazduhu. Dezinfekcijom se eliminišu vegetativni oblici patogenih mikroorganizama u nekom mediju do nivoa kojeg smatramo zdravstveno sigurnim.

ORAGANIZMI KOJE SUZBIJAMO DEZINFEKCIJOM
Migroorganizmi su oku nevidljivi živi organizmi prisutni svuda u prirodi. Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim dijelovima tijela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mjestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.
Prema građi mikroorganizme dijelimo na: bakterije, rikecije, viruse, protozoe i gljivice.

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpuno uništavanje prisutne populacije štetnih insekata. Preventivna dezinsekcija kao obavezna zakonska mjera sanitarne zaštite isključuje svaku eventualnu jaču infestaciju objekata štetočinama, a samim tim i sve negativne posljedice. Ona je ujedno i znatno jeftiniji način održavanja objekata,

ŽOHARI
Žohari su među najstarijim i najuspješnijim živim bićima na zemlji. U Bosni i Hercegovini žive dvije vrste žohara, to su: Blatellagermanica (njemački žohar) i Blattaorientalis (orijentalni žohar).
Osjetljivi su na svjetlost i uglavnom su aktivni samo noću. Žive u grupama na mračnim, vlažnim i toplim mjestima. Ženka odlaže u omotu između 12 i 50 jajašaca, zavisno od vrste. Brzina razvoja žohara zavisi od tri faktora: vlaga, temperatura i hrana. Biotički potencijal im je vrlo visok, za dvije vrste koje žive u Bosni i Hercegovini je sljedeći: ženka Blatellagermanica (njemački žohar) tokom jedne godine može dati do 35300 jedinki a ženka Blattaorientalis (orijentalni žohar) tokom jedne godine može dati 200 jedinki.

DERATIZACIJA predstavlja skup mjera u borbi protiv štetnih mišolikih glodara u cilju smanjenja mogućnosti oboljenja od bolesti koje prenose glodari ili su rezervoari zaraze kao i zbog smanjenja ekonomskih šteta.

ZDRAVSTVENI ZNAČAJ:
Štetni mišoliki glodari su izvori i prenosioci preko 40 zaraznih bolesti. Najpoznatija oboljenja koja prenose pacovi su: trihineloza, bjesnilo, hemoragična groznica, leismenioze, salmoneloze, bruceloza, leptospiroze, helmintoze, protozoze i niz drugih.

EKONOMSKI ZNAČAJ:
Glodari svojim aktivnostima nanose direktne i indirektne ekonomske štete. Svojom stalnom fiziološkom potrebom za glodanjem uništavaju materijalna dobra u neprocjenjivim vrijednostima (tkanine, elektro i telekomunikacione kablove i uređaje, mašine, namještaj, građevinski materijal i druga dobra.)


ZAKONSKI OSNOVI
Mjere preventivne sistematske deratizacije obavljaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik RS“, broj 14/10). Preventivna deratizacija se obavezno vrši na javnim i privatnim površinama, te u objektima u kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara koji prenose zarazne bolesti. Sprovođenje i finansiranje preventivne deratizacije obaveza je organa lokalne samouprave, vlasnika privatnih posjeda i lica koja obavljaju poslovnu djelatnost. Opšta sistematska deratizacija se sprovodi najmanje dva puta godišnje u svim naseljenim mjestima, kao proljećna i jesenja deratizacija.

Sanitarni pregledi

Radi sprečavanja prenošenja zaraznih bolesti, stavljaju se pod zdravstveni nadzor lica zaposlena na sljedećim poslovima:

a) u proizvodnji, na pripremi, obradi, preradi, doradi, pakovanju, prometu i usluživanju hrane,
b) na održavanju sistema za snabdijevanje stanovništva vodom za piće,
v) u proizvodnji kozmetičkih sredstava,
g) rada sa djecom u jaslicama, vrtićima i dječjim domovima,
d) na pružanju usluga njege i uljepšavaša u kozmetičkom i frizerskom salonu, salonu za masažu,     tetovažu, pirsing, pedikir i manikir,
đ) na poslovima proizvodnje i pakovanja lijekova i medicinskih sredstava,
e) na poslovima dijagnostike, liječenja, rehabilitacije, njege i usluživanja bolesnika i
ž) učenici i studenti koji obavljaju praktičnu nastavu na poslovima iz t. od a) do e) ovog člana.

Sanitarni pregled obavlja se svakih šest mjeseci, a ako postoje epidemiološke indikacije, obavlja se i vanredno. Ispitivanje materijala prilikom redovnih sanitarnih pregleda obuhvata ispitivanje brisa nosa i ždrijela na koagulaza pozitivan stafilokok i beta hemolitički streptokok i stolice na salmonele, šigele i crijevne parazite

Imunizacija

Imunizacija je postupak koji ima za cilj poboljšanje imuniteta (otpornosti) protiv određenih oboljenja.
Kalendar vakcinacije 0-11 mjeseci

vakcina1. vakcina2. vakcina3. vakcina
Tuberkulozepo rođenju
Zarazne žutice Bpo rođenju1. mjesec6. mjesec
Difterije, tetanusa i velikog kašlja2. mjesec4. mjesec6. mjesec
Dječije paralize2. mjesec4. mjesec6. mjesec
Haemofilus influence tip b2. mjesec4. mjesec

Kalendar vakcinacije 1-6 godina

vakcina1. vakcina2. vakcina3. vakcina
Diječije paralize18. mjesec (1. revakcina)6. godina (2. revakcina)
Haemofilius influence tip b 18.mjesec
Difterije, tetanusa i velikog kašlja18. mjesec (1. revakcina)
Difterije i tetanusa6. godina (2. revakcina)
Morbila, rubeole i zaušnjaka12. mjesec6. godina (1.revakcina)

Kalendar vakcinacije 7-18 godina

vakcina2. revakcina3. revakcina4. revakcina
Zarazne žutice B 
Dječije paralize 14. godina
Difterije i tetanusa14. godina
Rubeole/djevojčice

Dezinfekcija

Pojam dezinfekcija označava postupke koji smanjuju broj patogenih mirkoorganizama na predmetima, površinama, u tečnostima i vazduhu. Dezinfekcijom se eliminišu vegetativni oblici patogenih mikroorganizama u nekom mediju do nivoa kojeg smatramo zdravstveno sigurnim.


ORAGANIZMI KOJE SUZBIJAMO DEZINFEKCIJOM
Migroorganizmi su oku nevidljivi živi organizmi prisutni svuda u prirodi. Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim dijelovima tijela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mjestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.
Prema građi mikroorganizme dijelimo na: bakterije, rikecije, viruse, protozoe i gljivice.


Opis djelatnosti

evidencija oboljenja – smrti od zaraznih bolesti po slučaju

evidencija oboljenja od masovne nezarazne bolesti po slučaju

prijava epidemije zarazne bolesti

timsko epidemiološko izviđanje naselja po domaćinstvu i kolektivu

poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti

imunizacija djece i omladine od 6 – 18 godina po kalendaru

poslovi sanitarnog nadzora

kontrola sprovođenja protivepidemioloških mjera u naselju od strane ljekara specijaliste epidemiologa i višeg sanitarnog tehničara

mjesečno, polugodišnje i godišnje izvještavanje o kretanju zaraznih bolesti

izrada programa i plana imunizacije za tekuću godinu za Opštinu

izrada godišnjeg izvještaja o uspjehu obavezne imunizacije protiv određenih zaraznih bolesti i dr.

Struktura zaposlenih

1 specijalista epidemiologije, supspecijalista epidemiologije hroničnih nezaraznih bolesti

dva sanitarna tehničara sa VSS

tri sanitarna tehničara sa SSS

jedna medicinska sestra