KONTAKT

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA DOBOJ

Centrala:………………………………………………………………………………+387 53 490 300

Fax:……………………………………………………………………………………..+387 53 490 301, +387 53 241 810

Tehnički sekretar:…………………………………………………………………..+387 53 490 303

e mail: info@domzdravljadoboj.ba

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • EKONOMSKO FINANSIJSKA SLUŽBA:……………………………….+387 53 490
 • SLUŽBA ZA OŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE:………+387 53 490 300 – LOKAL 210

 • PEDIJATRIJA:……………………………………………………………………….+387 53 490 311
 • GINEKOLOGIJA:………………………………………………………………….+387 53 490 309
 • STOMATOLOGIJA:……………………………………………………………….+387 53 490 324
 • CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU U ZAJEDNICI: ..+387 53 490 325

 • LABORATORIJA:………………………………………………………………….+387 53 490 323
 • SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI:……………………………..+387 53 490 308
 • HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA:…………………………..+387 53 490 326

 • RTG: …………………………………………………………………………………….+387 53 490 328
 • CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA: ………………+387 53 490 327
 • JEDINICA ZA KVALITET:…………………………………………………….. +387 53 490 300 – LOKAL 287

 • KONTAKT TELEFONI U SLUŽBI PORODIČNE MEDICINE
TIMBROJ MOBILNOG TELEFONABROJ FIKSNOG TELEFONА
1066 717 131053 490 348
2066 717 132053 490 330
3066 717 133053 490 315
6066 717 136053 490 316
8066 717 138053 490 336
10066 717 140053 490 319
20066 717 144053 490 335
24066 717 141053 490 321
25066 717 142053 490 334
26066 717 143053 490 317
27066 117 551053 490 314
30066 717 146053 490 320
31066 717 147053 490 330