PORODIČNA MEDICINA DOMA ZDRAVLJA DOBOJ

IZABERITE PORODIČNU MEDICINU DOMA ZDRAVLJA DOBOJ I 2024. godine!

Zašto?

🔹Jer imamo najdužu tradiciju pružanja sveobuhvatnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga, sve na jednom mjestu. Naš tim profesionalnih stručnjaka, ljekara i medicinskih sestara, je sa višegodišnjim iskustvom, a dostupan je tokom dvije smjene. Ono što nas izdvaja od drugih je i dostupnost vikendima i praznicima, 24h dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje.

🔹Jer imamo veliki izbor timova gdje se možete registrovati, uz zamjenske timove čime dobijate dostupnu 24-časovnu hitnu medicinsku pomoć, usluge laboratorijske i rtg dijagnostike te mnoge druge usluge koje Vam omogućavaju da završite sve na jednom mjestu.

🔹Jer kontinuirano organizujemo i sprovodimo brojne preventivne aktivnosti, ne zaboravljajući ruralna područja te jedini organizujemo rad u terenskim ambulantama u Doboju. Naš tim se mijenja samo u smislu dodatnih edukacija koje sprovodimo, praćenja inovacija u medicini u Republici Srpskoj, regiji i šire.

🔹Jer smo tu za Vas, ljubazni i uvijek na vrijeme, a neko će uvijek odgovoriti na Vaš telefonski poziv u našem Domu zdravlja putem novouvedenog kol-centra.

✔️Jer smo najbolji,

Vaš tim porodične medicine, Dom zdravlja Doboj.