JEDINICA ZA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USUGA

Načelnik službe: Radoslav Nikolić, spec. interne medicine
E-mail: radoslav.nikolic@domzdravljadoboj.ba

Koordinator kvaliteta: Slađana Gojković, diplomirani medicinar zdravstvene njege

E mail: sladjana.gojkovic@domzdravljadoboj.ba

Telefon: 053 490 300, 490 287, 490 288
Faks: 053 490 301

Radno vrijeme: svaki radni dan od 7.00 do 15.00 časova
Pauza: od 9.30 do 10.00

Opis djelatnosti
Jedinica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga JZU „Dom zdravlja“ Doboj formirana je od strane rukovodstva ustanove kao organizaciona cjelina.
Jedinica je odgovorna da osigura primjenu standarda za sertifikaciju, da prati kvalitet pruženih usluga u cijeloj ustanovi i da inicira aktivnosti za njegovo unapređenje. Zaposleni u Jedinici za kvalitet kontinuirano rade na unapređenju kvaliteta i sigurnosti pružanja zdravstvenih usluga, izvještavaju o svom radu u kojem definišu preporuke za unapređenje.

Struktura zaposlenih

• specijalista interne medicine;

• diplomirani medicinar zdravstvene njege;
• 1 medicinska sestra/tehničar;