ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Rukovodilac službe: Mr ph. Saška Đekić, specijalista medicinske biohemije
E-mail: saska.djekic@domzdravljadoboj.ba

Glavna sestra: Đedović Marica
E-mail: marica.djedovic@domzdravljadoboj.ba

Telefon: 053 490 323
Faks: 053 490 301
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7.00 do 17.00 sati
Pauza: od 10.00 do 10.30; od 16.00 do 16.30

Opis djelatnosti
Služba izvodi analize iz sljedećih oblasti:

1. hematologija sa koagulacijom
2. biohemija
3. urin
4. imunohemija

Za vađenje krvi vrši se zakazivanje pacijenata od strane porodičnog doktora. Pacijenti iz okolnih ambulanti moraju imati odgovarajuću uputnicu, a sa ambulantama porodične medicine doma zdravlja laboratorija je povezana informacionim sistemom tako da se uputnice šalju i vraćaju elektronskim putem.

Prijem pacijenata vrši se svakim radnim danom od 7:00 do 9:00 i to na sljedeći način:

1. pacijenti iz okolnih sela – od 7:00 do 8:00
2. pacijenti iz grada – od 8:00 do 9:00
3. pacijenti koji plaćaju punu cijenu usluga – od 9:00 do 10:00

Prioritetni pacijenti prilikom prijema su:

1. djeca do 15 godina
2. trudnice
3. ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca

Preporuka pacijentu koji je dobio uput za laboratorijsku dijagnostiku

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata potrebno je da dan prije dolaska u laboratoriju uzimate lakšu hranu do 18 časova. Poslije 18 časova možete piti tečnost izuzev alkohola. Ujutro prije dolaska u laboratoriju nemojte ništa jesti ni piti. U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu lijeka, jer i lijekovi utiču na tačnost Vaših rezultata. Svoju jutarnju dozu lijeka uzmite nakon vađenja krvi (možete lijek ponijeti sa sobom).

Struktura zaposlenih

1 specijalista medicinske biohemije

2 viša laboratorijska tehničara

13 laboratorijskih tehničara (od kojih je 1 u ambulanti Stanari)

1 pralje laboratorijskog posuđa

1 spremačica

Tehnička opremljenost

Hematologija sa koagulacijom
Aparati:

ADVIA 120 (SIEMENS)

ABX MICROS 60 (ambulanta u Stanarima)

BFT II (SIEMENS) poluautomatski koagulometar

Analize:

sedimentacija eritrocita (SE)

krvna slika (KS)

diferencijalna krvna slika (DKS)

retikulociti (RTC)

vrijeme krvarenja (Vk)

vrijeme zgrušavanja (Vz)

protrombinsko vrijeme (PV)

fibrinogen

Biohemija
Aparati:

DIMENSION XPAND PLUS (SIMENS)

FLEXOR E (ambulanta u Stanarima)

Analize::

glukoza u krvi (ŠUK)

holesterol

trigliceridi

HDL

LDL

urea

kreatinin

bilirubin (ukupni i direktni)

mokraćna kiselina

gvožđe (Fe)

fosfor (P)

kalcijum (Ca) u serumu i u urinu

ukupni proteini u serumu

albumin u serumu i u urinu

proteini u 24h- urinu

glikozilirani hemoglobin (HbA1c)

C- reaktivni protein (CRP)

klirens kreatinina

enzimi (AST, ALT, LDH, ALP, CK, CK-MB, GGT)

Urin

Aparati:

CLINITEK STATUS (SIEMENS)

Analize::

fizički pregled urina

hemijski pregled urina test trakom

mikroskopski pregled sedimenta urina

stolica na okultno krvarenje

Imunohemija

Aparati:

IMMULITE (SIEMENS)

Analize:

H. pylori- kvantitativno

tumor markeri (CA 125)