SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Rukovodilac službe: Ristić dr Milica, specijalista urgentne medicine
E-mail: milica.gavela@domzdravljadoboj.ba

Glavni tehničar: Mišo Blagojević, diplomirani medicinar zdravstvene njege
E-mail: miso.blagojevic@domzdravljadoboj.ba

Telefon: 124; 053 490 308
Faks: 053 490 301
Radno vrijeme: 24 sata

Primarni posao službe hitne medicinske pomoći podrazumjeva prijem poziva,te izlazak na teren, najkraćim mogućim putem, za najkraće moguće vrijeme na mjesto “incidenta”(cerebrovaskularni inzult, akutni infarkt miokarda, akutni edem pluća, trauma i drugo), te stabilizovanje stanja pacijenta i njegov transport prema indikacijama u Službu hitne medicinske pomoći ili u bolnicu “Sveti Apostol Luka“ Doboj.

Ukazivanje hitne medicinske pomoći u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći.

Transport povrijeđenih odnosno oboljelih (u daljem tekstu p/o) u bolnicu Doboj.

Transport p/o u druge medicinske centre po nalogu porodičnih ljekara .

Pregled drugih p/o u vrijeme kada ne radi Služba porodične medicine Doma zdravlja odnosno druge ambulante porodične medicine.

Sanitetsko obezbjeđenje sportskih, kulturnih, političkih i drugih manifestacija.

Prevoz nepokretnih, odnosno ograničeno pokretnih p/o na kontrolne preglede u Dom zdravlja Doboj ili bolnicu.

Prevoz pacijenata na hemodijalizu u centar za HD Doboj.

Struktura zaposlenih

4 specijaliste urgentne medicine

3 ljekara na specijalizaciji iz urgentne medicine

3 ljekara opšte prakse,

12 medicinskih tehničara

glavni tehničar, diplomirani medicinar zdravstvene njege

12 vozača

2 spremačice

Tehnička opremljenost
Služba raspolaže EKG aparatima, defibrilatorima, el. aspiratorom, el. inhalatorom, priborom za reanimaciju, pulsoksimetriju, otoskopiju i dr.

U sklopu Službe hitne medicinske pomoći radi i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju gdje grupa ljekara i med. tehničara koji su prošli dodatnu edukaciju pod patronatom ERC-a, radi na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji radnika Doma zdravlja Doboj, kao i drugih domova zdravlja, bolnica, radnih organizacija, škola i sl.