SJEDNICA AKTIVA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRPSKE

U velikoj sali Doma zdravlja Bijeljina 21.03.2024. U 12 časova održana je sjednica Aktiva direktora Doma zdravlja Republike Srpske.

Sastanku je prisustvovao i gospodin Milenko Dulić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Dnevni red sastanka obuhvatao je izveštaje o aktivnostima tokom 2023. godine, razmatrajući informacije o sastancima članova Aktiva direktora domova zdravlja u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja. Na sastanku je bilo razgovarano i o informacijama o aktivnostima vezanim za prelazak domova zdravlja na trezorski sistem poslovanja, kao i predlozima korigovanja cena zdravstvenih usluga na primarnom nivo

Predsjednik Aktiva direktor Domova zdravlja Republike Srpske gospodin Vladimir Marković, zajedno sa ostalim članovima Aktiva, stavio je poseban akcenat na novi cijenovnik zdravstvenih usluga na primarnom nivou koji je stupio na snagu 20. Marta.

You may also like...