Monthly Archive: April 2024

EDUKACIJA IZ PRAKTIČNE PRIMJENE SPIROMETRIJE

Protekle sedmice je u našoj ustanovi održana edukacija praktične primjene spirometrije u ambulanti porodične medicine. Ovo je još jedna u nizu edukacija koje imaju za cilj poboljšanje usluga koje pružamo našim osiguranicima. Edukaciju je održala dr Sanja Glišić.

POSJETA AMBASADORA JAPANA U BiH

Danas smo imali čast da primimo donaciju sanitetskog vozila od strane Vlade Japana koju je uručio g. Masami Kinefuchi, ambasador Japana u BiH. Ponosni smo što je naša ustanova dio ovog projekta koji će značajno doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite u našoj lokalnoj zajednici.

Zajedno sa Gradonačelnikom grada Doboja g. Borisom Jerinićem smo bili domaćini ove posjete. Hvala Vladi Japana, ambasadoru i svim učesnicima projekata na ovoj izuzetnoj podršci i saradnji koja čini naš grad sigurnijim i zdravijim mjestom za sve građane.

ODRŽANO PREVENTIVNO PREDAVANJE U GRADSKOJ UPRAVI DOBOJ

Za kraj ovog kruga preventivnih predavanja posjetili smo i Gradsku upravu. Zaposleni iz svih odjeljenja koja pripadaju Gradu Doboju, odslušali su predavanje i popunili upitnike. Ovim se ne završava prevencija karcinoma debelog crijeva, jer tek smo počeli. A benefite ovakvog rada možemo očekivati kroz nekoliko godina,samo ukoliko u našoj namjeri istrajemo.

Svi pacijenti iznad 50 godina su kandidati za testiranje. Analizom upitnika biće pozvani svi koji budu u riziku i ne samo slušaoci predavanja, jer anketiranje i prevenciju nastavljamo kroz Službu porodične medicine.

Sva testiranja vezana za prevenciju se obavljaju potpuno besplatno. Vaš Dom zdravlja Doboj

ZNAČAJ PREVENCIJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA

Povodom Svjetskog dana zdravlja za radnike JZU Dom zdravlja Doboj je održano predavanje o značaju prevencije karcinoma debelog crijeva.

Predavanje su održale naše kolege, dr Borislav Kovačević i Mihaela Ilinčić.

MOJE ZDRAVLJE – MOJE PRAVO


Svjetski dan zdravlja se obilježava 7.aprila. Slogan ovogodišnje kampanje je “Moje zdravlje-moje pravo”. Zdravlje je jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano ustavom u više od 140 zemalja svijeta. Ovogodišnja tema je izabrana da zagovara pravo svakoga, svuda, da ima pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Pravo na zdravlje uključuje četiri bitna, međusobno povezana elementa: dostupnost, pristupačnost, prihvatljivost i kvalitet.

1️⃣Dostupnost se odnosi na potrebu za dovoljnom količinom funkcionalnih zdravstvenih ustanova, medicinskog kadra i usluga za sve.

2️⃣Pristupačnost zahtijeva da zdravstvene ustanove i usluge moraju biti dostupne svima. Ona podrazumijeva odsustvo diskriminacije, fizičku dostupnost, ekonomsku pristupačnost (da svako može da plati uslugu) i dostupnost informacija.

Procjena dostupnosti zahtijeva analizu fizičkih, geografskih, finansijskih i drugih prepreka zdravstvenim sistemima i uslugama, te kako one utiču na ljude i njihovo zdravlje.

3️⃣Prihvatljivost se odnosi na poštovanje medicinske etike, kulturološki primjereno i osjetljivost na rod.

4️⃣Kvalitetna zdravstvena usluga je ključna komponenta zdravlja. Kvalitetne zdravstvene usluge treba da budu:

➡️Bezbjedne: izbjegavanje povreda ljudi kojima je njega namenjena;

➡️Efektivne: pružanje usluga zasnovanih na dokazima onima kojima su potrebne;

➡️Usmjerene na ljude: pružanje njege koja odgovara individualnim potrebama; ➡️Pravovremene: smanjenje vremena čekanja i štetnih kašnjenja;

➡️Pravične: pružanje njege koja se ne razlikuje po kvalitetu na osnovu starosti, pola, etničke pripadnosti, invaliditeta, geografske lokacije i socioekonomskog statusa;

➡️Integrisane: pružanje čitavog spektra zdravstvenih usluga tokom životnog vijeka; ➡️Efikasne.

Još jedna značajna komponenta kvalitetne zdravstvene njege i zdravlja jeste autonomija ljekara i povjerenje između pacijenata i ljekara.

Povjerenje između pacijenata i ljekara je osnova za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege. Ono može postojati samo ako ljekari imaju potpunu, stvarnu autonomiju. Primarna etička odgovornost ljekara je da koristi zdravlju pacijenata (osiguranika). Klinička nezavisnost, bez nepotrebnog miješanja administracije i osiguranja je neophodna da bi se mogla pružiti visokokvalitetna zdravstvena zaštita i djelovati u najboljem interesu pacijenta. Ako je kliničko donošenje odluka potkopano administrativnim miješanje u ovu ulogu ljekara, prava pacijenata da imaju ljekare odgovorne za njihovu visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu mogu biti ozbiljno ugrožena. Nažalost, to može dovesti ​​i do smanjenog povjerenja u liječenje, smanjenu usklađenost i gubitak društvenog povjerenja u zdravstvenu zaštitu. Nezavisnost je ključna za ostvarivanje prava pacijenata na zdravlje i očuvanje zdravlja i najvišeg kvaliteta medicinske prakse i autonomije. Ljekari imaju svoju ulogu upravljanje oskudnim zdravstvenim resursima za dobrobit pacijenata i društva.

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma, a u sklopu promotivno-preventivnih aktivnosti Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, dana 01.04.2024. godine u prostorijama JZU Dom zdravlja Doboj održan je 15. po redu Okrugli sto sa temom „Alkohol i mladi“ sa sloganom „Konzumiraj život a ne alkohol“. Aktivno učešće na Okruglom stolu uzeli su učenici JU Saobraćajne i elektro škole Doboj predstavljanjem aplikacije „Detox Buddy“, zatim učenici JU Medicisnke škole sa prezentacijom „Alkohol i mladi-zdravi životni stilovi“, kao i osnivač badminton kluba „Sertini“ Dario Milačak predstavljanjem rada kluba i značaja bavljenjem sporta kod mladih.

Okruglom stolu su još prisustvovali predstavnici JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Doboj, JU OŠ „Ozren“ Paklenica, JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj, JU Tehnička škola Doboj, JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj, JU Ekonomska škola Doboj, JZU Bolnica služba za psihijatriju Doboj, Okružno javno tužilaštvo Doboj, predstavnik gradske uprave Doboj, kao i službe JZU Dom zdravlja Doboj. Okrugli sto je medijski propraćen.

Pripremila:

Nikolina Lazić, diplomirani psiholog

Nataša Gostić, socijalni pedagog

SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU

Glavna skupština UN odabrala je za obilježavanje 2. april kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu, a kao simbol je izabrana plava boja i puzzle, koje označavaju želju za povezivanje djelića i konačnim shvatanjem autizma.

Autizam je neurorazvojni poremećaj što je vrlo važno za razumijevanje problema od strane roditelja. Manifestacije su prisutne na ranom uzrastu (prije treće godine), treba napomenuti da postoje znaci koji se mogu prepoznati i na ranijem uzrastu. Nerijetko je da se autizam povezuje sa vakcinacijom, sa tim u vezi naučno je dokazano da pojava autizma nema uzročnu posledičnu vezu sa vakcinom. U tom periodu kreće zabrinutost za nedovoljno razvijen govor i socijalne interakcije što roditelji primarno uočavaju.

Veoma je važno započeti rani tretman, poželjno bi bilo da to bude prije treće godine jer mozak djeteta u tom uzrastu ima najveći plasticitet, tj. sposobnost usvajanja novih znanja.

Za dijagnozu autizma neophodna je opservacija ponašanja djeteta, sveobuhvatna anamneza, psihološka procjena intelektualnih sposobnosti, korišćenje instrumenata (ADIR, ADOS CARS), logopedska procjena, neuropedijatrijska procjena kako bi se isključilo postojanje neuroloških pridruženih poremećaja, i eventualna ispitivanja: genetičko ispitivanje, ispitivanje sluha, EEG…

Veoma je važno dijete posmatrati u određenom periodu, strogo poštovati principe dijagnostike i biti oprezan pri saopštavanju bilo kakvih dijagnoza roditeljima.

Ponosni smo na činjenicu što smo u Timu za djecu i omladinu Centra za mentalno zdravlje Doboj formirali grupe u kojima profesionalci (logoped, socijalni pedagog, medicinska setra sa edukacijom okupaciono radne terapije) rade sa djecom koja imaju problematiku iz autističnog spektra, trudimo se da u pogledu znanja i posvećenosti koje imamo damo maksimum u poboljšanju kvaliteta života naših mališana.

Osnovana je i grupa roditelja djece sa razvojnim smetnjama koju vodi dječiji i adolescentni psihijatar, čiji je cilj osnaživanje i pomoć majkama kao najvažnijem resursu u našem terapijskom radu.

Važno je istaći da je sve više djece koji se javljaju u Centar za mentalno zdravlje zbog problema koji po ponašanju mogu podsjećati na autizam, s tim u vezi prvi smo kao Dom zdravlja započeli preventivni rad usmjeren na vrtiće kako bi roditeljima djece približili važnost kvalitetnog provođenja vremena sa svojom djecom i ukazali na značajan problem sve veće upotrebe ekrana ( telefon, TV, tablet) koji nikako ne bi smjeli biti zamjena za adekvatno roditeljstvo.

Pozivamo vas da svakodnevno pokažete više pažnje, razumijevanja, empatije prema našim mališanima koji imaju ovu vrstu problema kako u školama i vrtićima, tako i svakodnevnom okruženju!

Članak pripremio

Dr Erik Dragić,

specijalista dječije i adolescentne psihijatrije