SLUŽBA ZA PREVENTIVNU, DJEČIJU I OPŠTU STOMATOLOGIJU SA STOMATOLOŠKIM LABORATORIJEM

Rukovodilac službe: Subotić dr Goran, specijalista stomatološke protetike
E-mail: goran.subotic@domzdravljadoboj.ba

Glavni tehničar: Grabovac Miroslav, stomatološki tehničar
E-mail: miroslav.grabovac@domzdravljadoboj.ba

Telefon: 053 490 324
Faks: 053 490 301


Radno vrijeme: U stomatološkim ambulantama u Domu zdravlja, rad je organizovan u dvije smjene:

I smjena07.15- 13.30 rad sa pacijentima
13.30 – 15.00 rad na administracijskim poslovima
II smjena12.00 – 13.30 rad na administracijskim poslovima
13.30- 19.45 rad sa pacijentima

Smjene se mijenjaju nedeljno u Ambulanti preventivne i dječije stomatologije, kao i ambulantama opšte stomatologije.
Ambulanta stomatološke protetike radi ponedjeljkom drugu smjenu, dok ostalim radnim danima radi u prvoj smjeni. Ambulanta za ortopediju vilica – ortodonciju radi svaki radni dan u prvoj smjeni, a treću nedjelju u mjesecu radi drugu smjenu.


Rad subotom organizovan je po tipu dežurstva u Domu zdravlja. Subotom je dežuran jedan doktor stomatologije, jedna medicinska sestra/tehničar i jedan zubni tehničar u periodu od 07.00 do 15.00 a primaju se samo hitna stanja.
Rad službe u periodu od 20.00-07.00 časova radnim i neradnim danima (subotom poslije 15.00, nedjeljom i praznikom) organizovan je samo za hitna stanja po tipu pripravnosti u zgradi Doma zdravlja. Svi hitni pacijenti se primaju u rad isti dan, a ostali ukoliko nema slobodnog mjesta u istom danu, zakazuju se prema rasporedu u prvoj ili u drugoj smjeni.
Pauza: od 09.30 do 10.00; od 16.00 do 16.30

Struktura zaposlenih:

U službi radi 30 radnika:

• 3 specijalista preventivne i dječije stomatologije;
• 1 specijalista ortopedije vilica- ortodont;
• 1 specijalista oralne hirurgije;
• 1 specijalista stomatološke protetike;
• 6 doktora stomatologije;
• 1 viši medicinski tehničar;
• 8 stomatoloških sestara/tehničara;
• 4 medicinske sestre;
• 2 zubna tehničara sa edukacijom iz ortodoncije;
• 2 zubna tehničara;
• 1 spremačica;

Opis djelatnosti:

Služba se bavi pružanjem usluga iz domena stomatološke zdravstvene zaštite:

• fluorizacija zuba i testiranje dentalnog plaka;
• preventivno plombiranje;
• profilaksa karijesa fisura zalivanjem tečnim kompozitom;
• liječenje oboljele pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena;
• fiksacija luksiranih zuba kompozitnim splintom;
• indirektno/direktno prekrivanje pulpe;
• ukazivanje prve stomatološke pomoći kod hitnih stanja;
• odstranjivanje polipa pule i gingive termo i elektrokauterizacijom;
• vitalna/mortalna amputacija pulpe;
• vitalna/mortalna ekstirpacija pulpe sa punjenjem kanala;
• liječenje gangrene zuba;
• kompozitni ispuni na 1-2-3 površine zuba;
• uklanjanje zubnog kamenca/konkremenata ručnim instrumentima i ultrazvukom;
• uklanjanje mekih naslaga;
• liječenje gingivitisa i stomatitisa;
• nadogradnja zuba korištenjem mikroretencije/fiberglasa;
• rad u površinskoj i injekcionoj lokalnoj i sprovodnoj anesteziji;
• ekstrakcija mliječnih i stalnih zuba;
• postekstrakciona hemostaza;
• dijagnostika okluzalnih poremećaja;
• uklanjanje okluzalnih poremećaja selektivnim brušenjem;
• izrada aktivnog pokretnog ortodontskog aparata bez zavrtnja;
• funkcionalni ortodontski aparat-monoblok;
• reparature-popravke ortodontskog aparata;
• fiksni ortodontski aparat na jednom i oba luka;
• hirurška ekstrakcija zuba;
• zaustavljanje krvarenja hirurškim putem,
• plastika oroantralne komunikacije;
• uklanjanje hipertrofične mukoze;
• djelimično produbljivanje vestibuluma;
• alveolotomija;
• resekcija korijena zuba sa širenjem i punjenjem kanala;
• hirurška terapija zuba u nicanju;
• replantacija zuba;
• nivelacija alveolarnog grebena;
• hirurško vađenje impaktiranih i poluimpaktiranih i prekobrojnih zuba;
• operacije epulisa i manjih tumora;
• izrada akrilatnih krunica;
• izrada totalnih akrilatnih proteza
• izrada parcijalnih akrilatnih proteza
• komercijalne stomatološke usluge;