URUČENA NAGRADA DOKTORICI DEJANI COCIĆ IBRAHIMOVIĆ OD STRANE KOMORE DOKTORA MEDICINE

Na svečanoj sjednici Komore doktora medicine koja je održana 24.11.2023. obilježeno je 22 godine postojanja Komore. Tom prilikom su uručene nagrade istaknutim pojedincima koji su se u protekloj godini izdvojili svojim nesebičnim radom i zalaganjem. Jedna od njih je i doktorica naše ustanove dr Dejana Cocić-Ibrahimović koja je načelnik službe Centra za mentalno zdravlje našeg Doma zdravlja. Treba naglasiti da je dr Cocić svojim radom doprinijela unapređenju mentalnog zdravlja stanovnika našeg grada a što je primijećeno i od strane drugih kolega i rezultiralo ovom vrijednom nagradom

You may also like...