NAŠA USTANOVA BOGATIJA ZA JOŠ JEDNO NAUČNO ZVANJE

Dana 12.4. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu naša mr. phi Saška Đekić, šef odjela za laboratorijsku dijagnostiku, je odbranila doktorsku disertaciju (uža naučna oblast medicinska biohemija) i time postala doktor nauka, a naša ustanova bogatija za još jedno naučno zvanje.

You may also like...