SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU

Glavna skupština UN odabrala je za obilježavanje 2. april kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu, a kao simbol je izabrana plava boja i puzzle, koje označavaju želju za povezivanje djelića i konačnim shvatanjem autizma.

Autizam je neurorazvojni poremećaj što je vrlo važno za razumijevanje problema od strane roditelja. Manifestacije su prisutne na ranom uzrastu (prije treće godine), treba napomenuti da postoje znaci koji se mogu prepoznati i na ranijem uzrastu. Nerijetko je da se autizam povezuje sa vakcinacijom, sa tim u vezi naučno je dokazano da pojava autizma nema uzročnu posledičnu vezu sa vakcinom. U tom periodu kreće zabrinutost za nedovoljno razvijen govor i socijalne interakcije što roditelji primarno uočavaju.

Veoma je važno započeti rani tretman, poželjno bi bilo da to bude prije treće godine jer mozak djeteta u tom uzrastu ima najveći plasticitet, tj. sposobnost usvajanja novih znanja.

Za dijagnozu autizma neophodna je opservacija ponašanja djeteta, sveobuhvatna anamneza, psihološka procjena intelektualnih sposobnosti, korišćenje instrumenata (ADIR, ADOS CARS), logopedska procjena, neuropedijatrijska procjena kako bi se isključilo postojanje neuroloških pridruženih poremećaja, i eventualna ispitivanja: genetičko ispitivanje, ispitivanje sluha, EEG…

Veoma je važno dijete posmatrati u određenom periodu, strogo poštovati principe dijagnostike i biti oprezan pri saopštavanju bilo kakvih dijagnoza roditeljima.

Ponosni smo na činjenicu što smo u Timu za djecu i omladinu Centra za mentalno zdravlje Doboj formirali grupe u kojima profesionalci (logoped, socijalni pedagog, medicinska setra sa edukacijom okupaciono radne terapije) rade sa djecom koja imaju problematiku iz autističnog spektra, trudimo se da u pogledu znanja i posvećenosti koje imamo damo maksimum u poboljšanju kvaliteta života naših mališana.

Osnovana je i grupa roditelja djece sa razvojnim smetnjama koju vodi dječiji i adolescentni psihijatar, čiji je cilj osnaživanje i pomoć majkama kao najvažnijem resursu u našem terapijskom radu.

Važno je istaći da je sve više djece koji se javljaju u Centar za mentalno zdravlje zbog problema koji po ponašanju mogu podsjećati na autizam, s tim u vezi prvi smo kao Dom zdravlja započeli preventivni rad usmjeren na vrtiće kako bi roditeljima djece približili važnost kvalitetnog provođenja vremena sa svojom djecom i ukazali na značajan problem sve veće upotrebe ekrana ( telefon, TV, tablet) koji nikako ne bi smjeli biti zamjena za adekvatno roditeljstvo.

Pozivamo vas da svakodnevno pokažete više pažnje, razumijevanja, empatije prema našim mališanima koji imaju ovu vrstu problema kako u školama i vrtićima, tako i svakodnevnom okruženju!

Članak pripremio

Dr Erik Dragić,

specijalista dječije i adolescentne psihijatrije

You may also like...