SVJETSKI DAN PORODIČNIH LJEKARA

Svjetski dan porodičnih ljekara koji se obilježava 19. maja, značajan je povod da se istakne vitalna uloga i doprinos porodičnih ljekara i timova porodične medicine u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Od 2010.godine od kada je počelo obilježavanje ovog dana postalo je godišnja proslava koja prepoznaje centralnu ulogu porodičnih ljekara u pružanju pacijentu orijentisane, sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite. 19.maja 2024.godine odaje se priznanje i počast za neumorne napore porodičnih ljekara i timova porodične medicine u poboljšanju zdravstvene zaštite i stvaranju zdravije zajednice širom svijeta.
Ove godine Svjetski dan porodičnih ljekara se obilježava pod sloganom ‘Zdrava planeta, zdravi ljudi’, naglašavajući vezu između zdravlja naše planete i zdravlja naših pacijenata.
Veza između zdravlja planete Zemlje i zdravlja i blagostanja njenih stanovnika je kompleksna i ne može se zanemariti. Planeta Zemlja je suočena sa nizom klimatskih promjena koje za posljedicu imaju uništavanja staništa i posljedice po ljudsko zdravlje postaju sve strašnije. Ove promjene okoline doprinose porastu zaraznih i nezaraznih bolesti, utiču na mentalno zdravlje i pogoršavaju nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite.

    You may also like...